Четверг, 13.08.2020
Мой сайт
Меню сайта
Категории раздела
Мои статьи [17]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 18
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » Статьи » Мои статьи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

Автомобільна техніка

23:48, 09 грудня 2013

С.О. Пахарєв, Р.Ф. Сапожников, О.Я. Терещенко. Загальна будова автомобіля. Посібник з дисципліни ''Автомобільна техніка''. За ред. С.О. Пахарєва. – К. : ВПЦ ''Київський університет'', 2010. – 392 с.
Викладено технічний опис із будови та експлуатації автомобілів ЗІЛ-131, Урал-4320 для особового складу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який вивчає будову автомобіля.

Завантажити у форматі .pdf

Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах)

00:17, 10 грудня 2013

Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах): навч. посібник / О.В. Кривенко, І.І. Качан. – К., 2008. – 182 с.
Навчальний посібник складено за програмою курсу ''Військова адміністрація''. У посібнику наведені основні поняття військового будівництва, правові підстави діяльності Збройних Сил та інших військових формувань України, принципи військового обов’язку і військової служби. Значне місце відведено правовому статусу військовослужбовців, забезпеченню законності у Збройних Силах та інших військових формуваннях, соціальному та правовому захисті військовослужбовців та членів їх сімей.
Видання призначене для курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів та курсантів вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, а також буде корисним усім військовослужбовцям Збройних Сил та інших військових формувань України та правоохоронних органів спеціального призначення.

Завантажити у форматі .pdf

Військовий етикет і дипломатичний протокол

14:29, 09 грудня 2013

Волошина Н.М., Дзюба М.Т., Жарков Я.М., Мехед П.М. Військовий етикет і дипломатичний протокол. Навчальний посібник. // За заг. редакцією Ольхового І.О., к.геогр.н., доцента. – К. : ВІКНУ, 2011. – 236 с.
Розглядаються теоретичні й організаційні питання військового етикету в службовий і позаслужбовий час, актуальні питання дипломатичного протоколу, пов’язані з виконанням обов’язків офіцера Збройних Сил України.
Посібник призначено для курсантів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка напрямів підготовки "Переклад" і "Міжнародні відносини", викладачів, офіцерів та всіх, хто цікавиться проблемами військового етикету і дипломатичного протоколу.

Завантажити у форматі .pdf

Військово-технічний переклад (англ. мова)

12:12, 09 грудня 2013


Лісовський В.М. Військово-технічний переклад (англійська мова): Підручник / За ред. В.В. Балабіна. – К. : ВІКНУ, 2009. – 950 с.
Підручник укладено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців за спеціальністю “Переклад” (для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах та інших військових формуваннях) з метою набуття базових військово-технічних знань студентами та курсантами, формуванню в них навичок усного (послідовного, двостороннього) та письмового перекладу текстів військово-технічної тематики, формуванню активного білінгвального лексико-термінологічного мінімуму готових перекладацьких рішень щодо військово-технічної термінології в обсязі 4000 одиниць на репродуктивному та рецептивному рівнях.
У додатках наведено англо-український та українсько-англійський військові словники базових лексико-термінологічних одиниць, англо-український та українсько-англійський словники типових виразів і клішованих конструкцій військово-технічного перекладу.
Для студентів та курсантів-перекладачів 3−4 курсів, які навчаються за напрямом підготовки “Філологія”, спеціалізацією “Військовий переклад”, а також всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього військово-технічного співробітництва, спеціального перекладу.

Завантажити у форматі .pdf

Додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців

00:41, 10 грудня 2013

Чімишенко С.М. Додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців. Навчальний посібник. Видання друге. – К. : ФОП Бреза А.Є., 2013. – 111 с.
Навчальний посібник розроблений на допомогу при вивченні додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців. У посібнику приводяться теоретичні положення з правил виплати додаткових видів грошового забезпечення, які потім розглядаються на конкретних прикладах, даються рашення цих прикладів та коментарі щодо порядку застосування тих чи інших положень. Застосування комплексного підходу до викладення матеріалу полегшує засвоєння правил виплати додаткових видів грошового забезпечення.
Посібник розроблено станом на 1 квітня 2013 року. При змінах чинного законодавства щодо розмірів та порядку нарахування додаткових видів грошового забезпечення до посібника необхідно вносити відповідні зміни.

Завантажити у форматі .pdf

Зброя масового ураження та захист від неї

23:44, 09 грудня 2013

Матеріал посібника відповідає програмі навчальної дисципліни ''Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів''. Наведені основні відомості про бойові властивості ядерної, хімічної, біологічної зброї: характеристики засобів індивідуального та колективного захисту від зброї масового ураження; призначення та застосування приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю; рішення основних задач щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки; основні заходи захисту від зброї масового ураження , які проводяться у частинах та підрозділах.

Завантажити у форматі .pdf

Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави

12:15, 09 грудня 2013

Жарков Я.М., Дзюба М.Т., Замаруєва І.В., ін. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави : Підручник. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 274 с.
Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни "Воєнно-прикладні аспекти інформаційної безпеки", яка викладається у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У підручнику розглянуто основи національної безпеки держави, теоретичні аспекти інформаційної безпеки, проблеми безпеки державного управління як об’єкту інформаційної боротьби, проблеми інформаційної безпеки суспільства та особистості, а також механізми забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства, особистості.

Завантажити у форматі .pdf

Інформаційна безпека сучасного суспільства

14:30, 09 грудня 2013

Інформаційна безпека сучасного суспільства : Навчальний посібник. / За загальною ред. А.І. Міночкіна. – К. : ВІТІ НТУУ "КПІ", 2006. – 188с.
У навчальному посібнику розглянуто сутність і зміст інформаційної безпеки суспільства та її місце у структурі національної безпеки; висвітлено поняття "інформація", "інформаційна культура", "інформаційна війна", "інформаційна зброя"; показано інформаційно-психологічні операції та основний спосіб їх здійснення, інформаційно-психологічний вплив; розкрито основні шляхи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу.
Навчальний посібник розрахований на студентів, курсантів, магістрів, ад’юнктів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять питання інформаційної безпеки.

Завантажити у форматі .pdf

Історія інформаційно-психологічного протиборства

12:16, 09 грудня 2013


Історія інформаційно-психологічного протиборства : підруч. / [Я.М. Жарков, Л.Ф. Компанцева, В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Є.Д. Скулиш] ; за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є.Д. Скулиша. – К. : НВВ НАСБ України, 2012. – 212 с.
ISBN 978-966-8916-24-3
У підручнику показано еволюцію інформаційно-психологічного протиборства. Розкрито сутність, методи і засоби ведення інформаційних війн, спеціальних інформаційних операцій та акцій інформаційного впливу.
Для студентів і викладачів, а також наукових працівників вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості.

Завантажити у форматі .pdf

Нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям із використанням програмного комплексу «Парус-підприємство»

00:33, 10 грудня 2013

Чімишенко С.М. Нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям із використанням програмного комплексу ''Парус–підприємство''. Навчально-методичний посібник. – К. : ВІКНУ, 2013. – 24 с.
Посібник призначено для надання роз’яснень та практичної допомоги при нарахуванні грошового забезпечення військовослужбовцям із застосуванням програмного забезпечення ''ПАРУС–ПІДПРИЄМСТВО'' (модуль "ПАРУС–Зарабітна платня").
Навчально-методичний посібник може бути застосований як для проведення навчальних занять у військових навчальних закладах та у системі спеціальної підготовки фінансових працівників, так і у практичній діяльності фінансових органів, які займаються нарахуванням грошового забезпечення військовослужбовцям.

Завантажити у форматі .pdf

Оплата праці працівників у військових частинах

00:40, 10 грудня 2013

О.І. Кузьмич, Д.М. Бабій, О.І. Олефір. Оплата праці працівників у військових частинах / за редакцією Ю.Б. Медведєва. – К. : ВІКНУ, 2009. – 379 c.
Навчально-методичний посібник розроблений на підставі діючих керівних документів, які регламентують питання організації і оплати праці цивільного персоналу Збройних Сил України, а його зміст відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців за спеціальністю ''Фінанси'', спеціалізацією ''Фінанси та військова економіка''.
Посібник рекомендується слухачам, курсантам (cтудентам) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та інших військових формувань, а також начальниками фінансово-економічних органів військових частин.

Завантажити у форматі .pdf

Організація забезпечення збереження психічного здоров’я військовослужбовців

23:16, 09 грудня 2013

У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження психічного здоров’я підлеглого особового складу.
Навчальний посібник призначений для офіцерів, професорсько-викладацького складу, слухачів і курсантів ЗСУ.

Завантажити у форматі .pdf

Організація ревізії фінансово-господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів

00:11, 10 грудня 2013

Аміров О.І., Ворона В.В., Місяць О.О. Організація ревізії фінансово-господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів. Навчальний посібник. – К. : ВІКНУ, 2009. – 104 с.
Навчальний посібник спрямований на підвищення теоретичних знань і поглиблення практичних навиків у слухачів і курсантів при вивченні порядку організації і проведення ревізії фінансово – господарської діяльності військової частини, а також вихованню у слухачів і курсантів почуття значимості фінансового контролю, відповідальності при проведенні документальної ревізії.

Завантажити у форматі .pdf

Основи військового перекладу (англ. мова)

12:44, 08 грудня 2013

Основи військового перекладу (англ. мова): підручник / В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов; за ред. В.В. Балабіна. – К. : Логос, 2008. – 587 с. – Бібліограф.: С. 582-585.
ISBN 978-966-581-969-1
Підручник укладено для курсантів та студентів-перекладачів 2–3 курсів, студентів 3–4 курсів, які навчаються за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, у запасі та резерві за спеціальностями “Переклад”, “Міжнародні відносини”, “Міжнародна інформація”, офіцерів-слухачів постійно діючих курсів іноземних мов, а також для всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва, спеціального перекладу.
В додатках наведено англо-український військовий словник-мінімум на 2800 лексико-термінологічних одиниць та англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу на 1000 одиниць.

Завантажити у форматі .pdf

Основи військового перекладу (польська мова)

05:45, 25 грудня 2013

Онищук М.І. Основи військового перекладу (польська мова) : навч. посіб. для курсантів і студентів 3–5 курсів / за загальн. ред. В. В. Балабіна. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 426 с.
Укладено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців кадрової служби та запасу за спеціальністю "Переклад" із метою набуття базових військово-спеціальних знань з основних галузей воєнної науки, структури збройних сил, воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва, формування й розвитку первинних навичок усного (послідовного і двостороннього) та письмового перекладу. У додатках наведено польсько-український словник базових лексико-термінологічних одиниць, польсько-український словник військових скорочень, терміни, що стосуються дійсної військової служби у Війську Польському.
Для студентів і курсантів, слухачів курсів іноземних мов, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва, військового перекладу.

Завантажити у форматі .pdf

Основи військового перекладу (франц. мова)

11:52, 09 грудня 2013

Ольховой І.О., Білан М.Б., Акульшин О.В. Основи військового перекладу (французька мова): Підручник. – Видання друге, доповнене та виправлене / За заг. ред. B.B. Балабіна. – К. : Логос, 2012. – 632 с.
Підручник укладено у відповідності з освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців кадрової служби і запасу за спеціальністю "Переклад" з метою набуття базових військово-спеціальних знань з основних галузей воєнної науки, структури збройних сил, воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва, формування й розвинення первинних навичок усного (послідовного, двостороннього) та письмового перекладу, формування активного білінгвального лексико-термінологічного мінімуму готових перекладацьких рішень на репродуктивному та рецептивному рівнях відповідно.
В додатках наведено французько-український військовий словник базових лексико-термінологічних одиниць і словник скорочень.
Для курсантів 1, 2 курсів, студентів 3, 4 курсів за програмою підготовки офіцерів запасу, які навчаються за напрямами підготовки "Філологія" та "Міжнародні відносини", офіцерів-слухачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва.

Завантажити у форматі .pdf

Основи загальної та військової екології

23:41, 09 грудня 2013

У навчальному посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення людства, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів, викликаних військовою діяльністю у світі та в Україні і можливості їх подолання.

Завантажити у форматі .pdf

Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху

23:48, 09 грудня 2013

Лях М.А., Дем’янюк О.С., Бешун О.А. Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху : Навч. посібник для ВНЗ – К. : ВІКНУ, 2011. – 368 с.
У навчальному посібнику розглянуто основні поняття керування автомобілем, основи стратегії та тактики керування автомобілем, дається аналіз ДТП, етика поведінки учасників дорожнього руху. Приведено механізми й причини виникнення дорожньо-транспортних пригод, вплив експлуатаційних властивостей автомобіля на безпеку дорожнього руху. Розкрита правова база, яка існує у сфері безпеки дорожнього руху.
Навчальний посібник рекомендовано використовувати під час занять і самостійній підготовки курсантів (студентів) за індивідуальними планами, що проходять підготовку із дисципліни ''Автомобільна техніка'' у вищих військових навчальних закладах.

Завантажити у форматі .pdf

Основи оборонної економіки

10:41, 10 грудня 2013

І.В. Кириленко. Основи оборонної економіки : курс лекцій. – К. : ВІКНУ, 2009. – 135 с.
Розглянуто питання: взаємозв’язок між війною й економікою, воєнно-економічна безпека, закономірності функціонування оборонної економіки в мирний час, оборонний бюджет держави, конверсія воєнного виробництва, економічна мобілізація, стійкість економіки під час війни, трудові ресурси у військовій економіці України, управління військовою економікою.

Завантажити у форматі .pdf

Основи фінансового забезпечення військової частини

00:29, 10 грудня 2013

Марко І.Ю., Котій Д.М., Медведєв Ю.Б., Семеніхін І.М., Анохін В.М. Основи фінансового забезпечення військової частини. Частина перша. Навчальний посібник. – К. : ВІКНУ, 2006. – 380 с.
Навчальний посібник висвітлює теоретичні та методичні основи й організацію фінансового забезпечення військової частини, роль і місце в цих питаннях відповідних командирів і начальників фінансових органів.

Завантажити у форматі .pdf

Особиста бойова зброя

17:34, 10 грудня 2013

Стахневич В.Л. Особиста бойова зброя. Підготовка, організація та методика проведення тренувань і занять із практичним виконанням вправ підготовчих та навчальних стрільб із пістолета Макарова [Текст] / В.Л. Стахневич. – К. : ВІКНУ, 2012. – 142 с.
У посібнику розглянуті основи педагогічної майстерності викладача, моделі навчально-виховної роботи під час проведення занять із вогневої підготовки, наведені зразки основних документів й обов’язки осіб, що керують стрільбою та обслуговують її. Детально проаналізовано підготовку, організацію й методику проведення тренувань до виконання вправ навчальних стрільб із пістолета Макарова та занять із практичним виконанням цих вправ.
Рекомендований як посібник для науково-педагогічних працівників, керівників стрільби та курсантів старших курсів.

Завантажити у форматі .pdf

Підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатомета до стрільби, прийоми і правила стрільби з них

23:32, 09 грудня 2013

У навчальному посібнику систематизовані і викладені прийоми та правила стрільби із стрілецької зброї і протитанкового гранатомета; узагальнені основні положення окремих настанов зі стрілецької справи, які стосуються підготовки стрілецької зброї і гранатометів до стрільби та прийомів і правил стрільби із них. Крім того основні прийоми та правила надані з науково-практичним обґрунтуванням та методичними рекомендаціями щодо проведення занять.
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи курсантів військових кафедр, факультетів та інститутів цивільних вищих навчальних закладів і молодших командирів навчальних центрів.

Завантажити у форматі .pdf

 Посібник з питань організації роботи з особовим складом у ЗСУ

13:03, 14 березня 2014

 

Правова робота в Збройних Силах України

00:21, 10 грудня 2013

Правова робота в Збройних Силах України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.І. Кириленка. – К. : ВІКНУ, 2010. – 408 с.
Навчальний посібник ''Правова робота в Збройних Силах України'' призначений для курсантів (студентів) та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України для підготовки курсантів (студентів) за спеціальністю ''Правознавство'' на посади офіцерського складу військово-юридичного профілю.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс військової психології

23:19, 09 грудня 2013

Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Част. 2. – К. : ВПЦ ''Київський університет'', 2013. – 172 с.
Навчальний посібник підготовлений з метою посилення практичної спрямованості підготовки фахівців виховної та соціально-психологічної роботи. Поданий матеріал відповідає програмі навчальної дисципліни ''Військова психологія'', яка викладається курсантам, студентам спеціальностей ''Психологія'', ''Політологія'', ''Правовиховна робота'', а також робочій програмі навчальної дисципліни ''Соціально-психологічні та педагогічні проблеми гуманітарного розвитку Збройних сил України'', яка викладається студентам за програмою підготовки офіцерів запасу. При підготовці навчального посібника враховані результати аналізу відгуків на випускників минулих років та військового стажування курсантів.
Розрахований для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів, а також для практичного використання офіцерами-психологами у частинах та підрозділах Збройних Сил України.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1 курсу (англ. мова)

13:41, 09 грудня 2013

Свистунова С.С. Златніков В.Г. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1 курсу. – 2-ге вид. – К., 2010. – 236 с.
ISBN 966-8188-38-1
Практичний курс складений для курсантів (студентів) немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих у середньому навчальному закладі. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища має сприяти формуванню у курсантів (студентів) загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англ. мова) – Ч. 1

13:49, 09 грудня 2013

Виноградова I.B. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англійська мова). – частина 1 – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – 282 с.
ISBN 966-8188-40-3
Практичний курс складений для курсантів немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища повинно сприяти формуванню у курсантів загальної культури. Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англ. мова) – Ч. 2

14:15, 09 грудня 2013

Анохіна Г.П. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу – частина 2 (англійська мова). – 2-е вид., перероблене та доповнене. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – 214 с.
ISBN 966-8188-40-3
Практичний курс укладений відповідно до робочої навчальної програми ВІКНУ з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) (англійська мова) для курсантів (студентів) немовних спеціальностей. Посібник складається з чотирьох тематичних розділів, кожен з яких містить 8 занять. Кожне заняття передбачає читання і переклад основного тексту та відповіді на запитання до нього, виконання лексичних та граматичних вправ. Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах та аспектах мовної діяльності.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності ''Геоінформаційні системи та технології''

14:26, 09 грудня 2013

Златніков В.Г. Практичний курс з вивчення іноземної мови для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Геоінформаційні системи та технології" (англійська мова). – К : ВІКНУ, 2013. – 210с.
Практичний курс складений для курсантів за спеціальністю "Геоінформаційні системи та технології", які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на перших трьох курсах навчання у Військовому інституті. Вивчення іноземної мови як культурного та соціального явища має сприяти формуванню у курсантів загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, ознайомлення з базовою лексикою за спеціальністю, активізація навичок усного мовлення з професійної тематики.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності ''Політологія''

14:26, 09 грудня 2013

Хакімова Ю.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Політологія" (англійська мова). – К., 2006. – 255 с.
Практичний курс складений для курсантів за спеціальністю "Політологія", які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на перших трьох курсах навчання у Військовому інституті. Вивчення іноземної мови як культурного та соціального явища має сприяти формуванню у курсантів загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, ознайомлення з базовою лексикою за спеціальністю, активізація навичок усного мовлення з професійної тематики.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності ''Правознавство''

14:25, 09 грудня 2013

Свистунова С.С. Практичний курс з вивчення іноземної мови для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Правознавство" (англійська мова). – К., 2006. – 307 с.
Цей практичний курс складений для курсантів за спеціальністю "Правознавство", які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на перших трьох курсах навчання у Військовому інституті. Вивчення іноземної мови як культурного та соціального явища має сприяти формуванню у курсантів загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, ознайомлення з базовою лексикою за спеціальністю, активізація навичок усного мовлення з професійної тематики.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності ''Психологія''

14:24, 09 грудня 2013

Коржова О.М. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово- спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Психологія". – К., 2006. – 299 с.
Практичний курс складений для студентів (курсантів) немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на 1-му, 2-му та 3-му курсах Військового інституту. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища має сприяти формуванню у курсантів загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності "Фінанси"

14:19, 09 грудня 2013

Робак О.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Фінанси". – К. : 2006, – 246 с.
Практичний курс складений для студентів (курсантів) немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на 1-му, 2-му та 3-му курсах військового інституту. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища повинно сприяти формуванню у курсантів загальної культури. Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Завантажити у форматі .pdf

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) З курсу (англ. мова)

11:02, 10 грудня 2013

Хакімова Ю.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 3 курсу (англійська мова). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – 152 с.
ISBN 966-8188-39-Х
Практичний курс складений для курсантів (студентів) 3 курсу немовних спеціальностей. Він є продовженням основного курсу вивчення іноземної мови та завершує основний курс. Метою навчального посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Завантажити у форматі .pdf

Робота командира взводу в основних видах бою

15:51, 15 квітня 2014

Зайцев Д.В. Робота командира взводу в основних видах бою / Зайцев Д.В., Пахарєв С.О., Луценко І.О. – К. : ВІКНУ, 2014. – 144 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми підготовки офіцерів запасу з предмету “Тактична підготовка”, він містить систематизований збірник документів та довідкових матеріалів, які застосовуються в практичній роботі командира взводу з організації бою в різних умовах обстановки.
Посібник призначено для студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу, викладачів факультету військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ВВНЗ МОУ.
Також він буде корисний командирам механізованих підрозділів як у підготовці і проведенні тактико-стройових, тактичних занять (навчань) з особовим складом, так і під час підготовки та ведення основних видів бою, визначених Бойовими статутами Сухопутних військ ЗСУ.

Завантажити у форматі .pdf

Завантажити у форматі .mp4

Сугестивні технології маніпулятивного впливу

14:31, 09 грудня 2013

Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О.Д. Бойко, В.В. Остроухов]; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – 2-ге вид. – К. : ВІПОЛ, 2011. – 248 с.
ISBN 978 - 966 - 8916 - 16 - 8
Розкрито сутність і засоби маніпулювання свідомістю, розглянуто особливості маніпулятивного впливу з використанням нейролінгвістичного програмування, піару та інших сучасних сугестивних технологій. У додатку уміщено програму навчального спецкурсу для впровадження матеріалів посібника в освітній процес.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості, насамперед психологів, журналістів, політологів, кримінологів, а також практичних психологів і психіатрів, представників спецслужб й інших силових відомств.

Завантажити у форматі .pdf

Тактика

19:33, 09 грудня 2013

Вішняков В.В. Тактика: підручник / В.В. Вішняков, Г.А. Дробаха, А.А. Каленський, Є.Б. Смірнов. – К. : ВПЦ ''Київський університет'', 2008. – 735 с.
Підручник розроблено згідно з вимогами навчальної програми дисципліни "Тактика" Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо підготовки курсантів (студентів) некомандного профілю. При його написанні використаний досвід останніх війн, локальних конфліктів, військових навчань, а також враховані наукові і навчально-методичні досягнення викладання тактики в інших навчальних закладах ЗС України. В основу підручника покладені та використані вимоги Бойових статутів Сухопутних військ та інших керівних документів з підготовки, організації та ведення сучасного загальновійськового бою підрозділами до батальйону включно.
Підручник призначений для офіцерів і курсантів закладів освіти ЗСУ, він також може бути використаний при підготовці та проведенні занять з бойової та професійної підготовки командирами підрозділів ЗСУ.

Завантажити у форматі .pdf

Тактична підготовка солдата, механізованого відділення і взводу

17:44, 10 грудня 2013

Мірошніков С.В., Каленський А.А., Шворов С.А. , Сморчков А.Б., Присяжнюк В.А. Тактична підготовка солдата, механізованого відділення і взводу: Навчально-методичний посібник. – К. : Обрії, 2008. – 128 с.
ISBN 966-95774-2-ХІ
Посібник призначений для підготовки курсантів, студентів до проведення занять з тактики (тактичної підготовки) під час стажування у військах і проведення навчального збору, а також як навчально-методичне керівництво для випускників ВІКНУ.
Посібник також може бути рекомендований викладачам і командирам механізованих підрозділів для надання їм допомоги в організації тактико-стройових і тактичних занять. У посібнику розглядаються не тільки теоретичні питання з тактичної підготовки із солдатом, механізованим відділенням і взводом, а й конкретні приклади та варіанти проведення занять, викладені основні тактичні прийоми і способи дій, які застосовуються під час бою, що надає посібнику додаткової практичної значимості.
Рекомендації, які викладені в посібнику, варто застосовувати творчо, залежно від конкретних умов, вишукуючи нові прийоми та способи підвищення методичної майстерності при навчанні солдата, механізованого відділення й взводу з тактичної підготовки.

Завантажити у форматі .pdf

Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України

00:02, 10 грудня 2013

Шпильовий С.Є., Котій Д.М. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України. Навчальний посібник. – К. : ВІКНУ, 2008. – 310 с.
У книзі висвітлені теоретичні та методичні основи управління фінансово-економічною діяльністю і фінансового контролю в Міністерстві оборони та Збройних Силах України. Обґрунтовано та запропоновано практичні рекомендації щодо діяльності посадових осіб фінансової та контрольно-ревізійної служб в умовах життєдіяльності військ.
Розраховано на керівників і фахівців військових формувань, а також на курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України.

Завантажити у форматі .pdf

Фінансове забезпечення військової частини

00:24, 10 грудня 2013

Семеніхін І.М., Анохін В.М. Фінансове забезпечення військової частини. Навчальний посібник. – К. : ВІКНУ, 2007. – 380 с.
Навчальний посібник висвітлює теоретичні та методичні основи й організацію фінансового забезпечення військової частини, роль і місце в цих питаннях відповідних командирів і начальників фінансових органів.

Завантажити у форматі .pdf

Фінансово-господарський аудит у Міністерстві оборони та Збройних Силах України: необхідність та шляхи впровадження

23:59, 09 грудня 2013

Шпильовий С.Є., Місяць О.О. Фінансово–господарський аудит у Міністерстві оборони та Збройних Силах України: необхідність та шляхи впровадження.– К. : ВІКНУ, 2010. – 133 с.
У навчальному посібнику висвітлені методичні рекомендації щодо впровадження фінансово–господарського аудиту в Міністерстві оборони та Збройних Силах України і запропонований порядок проведення фінансово-господарського аудиту у військовій частині.
Розраховано на керівників і фахівців військових формувань, а також на курсантів і слухачів вищих навчальних закладів Міністерства оборони України.

Завантажити у форматі .pdf

 Источник: http://knut.io.ua
Категория: Мои статьи | Добавил: alexe68 (11.11.2014) | Автор: Ємець Олександр E W
Просмотров: 862 | Теги: бібліотека, військова кафедра | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2020
    Бесплатный хостинг uCoz